Ocupació i Emprenedoria

L’activitat de la Unitat d'Ocupació i Emprenedoria està centrada en accions de foment de l’ocupació i de promoció de l’emprenedoria. Addicionalment, s’encarrega de la participació internacional de la Diputació en projectes relacionats amb el desenvolupament econòmic del territori.