Arxiu General

L'Arxiu General depèn, orgànicament, de l'Àrea de Secretaria i té com a funcions principals custodiar, descriure, avaluar i donar accés a la documentació que conserva a les seves instal·lacions, així com dissenyar polítiques arxivístiques i participar en els processos de gestió documental que afecten el cicle de vida dels documents, en qualsevol suport.

Seccions destacades

Publicada una nova edició del Butlletí Cultural BOLDUC

Publicada una nova edició del Butlletí Cultural BOLDUC

Ja podeu consultar el número 18 del Butlletí Cultural Informatiu que edita l'Arxiu General de la Diputació.

L'Arxiu participa en el XVI Congrés d'Arxivística i Gestió de Documents

Tècnics de l'Arxiu General i del SAM presenten la Plataforma ACTIO al Congrés d'Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya, celebrat a Reus

L'Arxiu General exemple per alumnes de formació

Alumnes de l'Acadèmia Frada de Tarragona, que cursen un mòdul de formació sobre arxiu i classificació de documents, visiten l'Arxiu General.

Disponible el Quadre de Classificació per a la documentació municipal (QdCM) de Catalunya

Elaborada la versió definitiva del QdCM de Catalunya en el qual ha participat l'Arxiu General de la Diputació de Tarragona.

L'Arxiu General rep la visita de personal sanitari que realitza formació arxivística

La visita l'han dut a terme en el marc d'una curs sobre gestió d'arxius impartit a Reus per la tècnica Margarida Vidal

Inaugurada l'exposició Espais de Memòria

Recull de fotografies artístiques de Ramon Cornadó que mostren les instal·lacions, els diferents suports documentals i els processos de treball d'un Arxiu.

Fons Documentals

Els fons documentals que es troben ingressats a l'Arxiu són el de la Diputació de Tarragona (1822-), els dels organismes autònoms (1963-2011), el de la Beneficència (s. XIX-s. XX), el musical de Mossèn Salvador Ritort i Faus (1908-1955), el de l'Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV (1952-1997), el del Consell Municipal de la Secuita (1657-1877) i el de Francisco Almagro (1886- 1992). En dipòsit temporal pel seu estudi i avaluació, el fons Quadrada-Monteverde (1926-2014) i el fons ECA (1994-2003).

Podeu consultar els instruments de descripció dels fons documentals custodiats al següent enllaç.

Dades de contacte i com arribar a l'Arxiu