Organigrames

Organigrames
Organigrames

El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 28 de juliol de 2015, va aprovar la nova estructura organitzativa tècnica de primer i de segon nivell de la Diputació.

Posteriorment, el Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 27 de novembre de 2015, va aprovar la creació d’unitats de tercer i/o quart nivell en determinades àrees o en el seu cas la modificació de la denominació d’unitats existents.

L'última modificació de l'estructura administriva va estar aprovada pel Ple en sessió de data 27 d'abril de 2018.

Des del document d’Òrgans decisoris i deliberants [PDF] podeu enllaçar a cadascun d’aquests òrgans, i consultar les seves funcions, composició, així com a les fitxes dels diputats delegats.   

Galeria d'imatges