Inscripció Activitat Formativa

Activitat formativa
Cursos amb inscripció oberta
Dades personals i professionals
El nom i cognoms es desaran a l'aplicatiu de formació de la Diputació tal i com estiguin escrits en aquest formulari. Poseu els accents que corresponguin.
Correu electrònic d'ús personal
Correu electrònic particular
Dades del lloc de treball
Identifica i selecciona l’ens local al qual pertanys. Si el teu centre/seu/organisme autònom està en un lloc diferent a l’adreça que es mostrarà, en un segon desplegable ho podràs especificar
Lloc de treball
Especifica el nom del centre/seu/organisme autònom... on es troba el teu lloc de treball

Adreça

Especifiqueu aquí la vostra àrea professional
Especificar aquelles relacionades amb els objectius i continguts de l'acció formativa (màx. 200 caràcters)
Informe del superior jeràrquic

Pel que fa a l'assistència a l'activitat formativa, el meu informe és:

Signatura

Correu electrònic
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – Passeig de Sant Antoni 100, 43003 Tarragona / Carrer Montcada 32 (Palau Climent), 43500 Tortosa De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu a través d'aquest formulari seran objecte de tractament i s'incorporaran a una base de dades que és responsabilitat de la Diputació de Tarragona, amb domicili al Passeig de Sant Antoni, núm. 100, de Tarragona. La finalitat del fitxer i del tractament de les dades és poder gestionar la sol·licitud d'inscripció i mantenir la relació i la comunicació administrativa entre el sol·licitant i la Diputació de Tarragona. Com a persona interessada podeu accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres drets d'oposició, d'accés, de rectificació i de cancel·lació dirigint un escrit a la Diputació de Tarragona (a l'adreça postal assenyalada) o enviant un correu electrònic a l'adreça protecciodedades@diputaciodetarragona.cat.