Incidències a la xarxa local de carreteres

Dades de l’estat de les carreteres de la Diputació de Tarragona
Data darrera actualització taula 19/09/2018 12:09

Taula d'incidències

Incidència Carretera Denominació Tram PK Descripció
Amb restriccions de trànsit
TV-7042
De Rojals a Montblanc.
Rojals 0+600 Treballs de neteja de despreniment a calçada. Previsió 1 dia
Amb restriccions de trànsit
T-223
De Vallmoll a la Secuita
Vallmoll -La secuita PK 0+700 (rotonda Europastry) al PK 4+630 (La Secuita - Escola Gillem de Claramunt) Millores Puntuals de la Seguretat i el Drenatge. Previsió fins el 17-12-18
Amb restriccions de trànsit
T-202
D'Altafulla a la Riera de Gaià.
La Riera de Gaià 3+500 a 3+613 Rotonda a la intersecció entre les carreteres T-202, T-203 i T-214. Previsió fins el 13-09-18
Amb restriccions de trànsit
TP-2031
De Tarragona a la C-51.
L'Argilaga (La Secuita), Renau, Nulles i Vilabella 11+280 al 17+700 Condicionament de la carretera TP-2031. Previsió fins febrer de 2019.