Gestió administrativa

Informació

La unitat de Gestió administrativa és la unitat encarregada de donar suport administratiu a tota l’àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

  • Convenis de col•laboració: Gestiona convenis de col•laboració amb altres organismes com  el Consorci AOC, el Consorci LOCALRET i diferents agents del territori.
  • Certificats digitals (T-Cat): Emet certificats digitals per als treballadors de la Diputació de Tarragona, emissió de certificats de dispositiu per a diverses aplicacions de la Diputació de Tarragona.
  • Dispositius personals de control de presència: Gestiona els dispositius personals necessaris per al funcionament de l’aplicació de control de presència dels treballadors de la Diputació de Tarragona i d’accés a la zona d’aparcament.
  • Suport administratiu de l’Àrea: Dóna suport administratiu a tota l’Àrea; concretament tramita la convocatòria de reunió de la Comissió informativa de CiQ, gestiona tots els temes relacionats amb el personal de l’Àrea (plantilla anual, dietes, hores extres, pla de vacances, formació...), atenció telefònica, expedients de contractació, gestió de diversos manteniments, facturació, gestió i control del pressupost de l’Àrea, gestió del subministrament de consumibles informàtics, registre general...
Qui ho gestiona: 
Administració