Subvencions

Informació

Pla estratègic de subvencions 2017

El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Tarragona es prepara de conformitat amb l'art. 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'art. 12 del Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, de 25 de juliol de 2006.

 • Pla estratègic subvencions 2017 [DOC]

Publicitat subvencions

Tota la informació relativa a la publicitat de les subvencions es pot consultar en el Portal del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones del MINHAP (veure enllaç web). Per poder filtrar la informació corresponent a la Diputació de Tarragona i/o al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, cal anar a la pestanya Convocatòries i fer una cerca per ens locals amb el text "tarragona", seleccionar l'ens adequat, i processar la consulta. Data actualització: 06/06/2017

 • Subvencions - 1r trimestre 2017 [PDF]
 • Subvencions - 1r trimestre 2017 [XLS]
 • Subvencions - 2n trimestre 2017 [PDF]
 • Subvencions - 2n trimestre 2017 [XLS]
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones

Control financer de subvencions 2017

Resultat de diversos expedients de control financer de subvencions de diversos ens i exercicis, d’acord amb les previsions establertes en el títol tercer de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Data actualització: 06/06/2017

 • Control financer gener, signat [PDF]
 • Control financer gener [PDF]
 • Control financer febrer, signat [PDF]
 • Control financer febrer [PDF]
 • Control financer març, signat [PDF]
 • Control financer març [PDF]
 • Control financer abril, signat [PDF]
 • Control financer abril [PDF]
 • Control financer maig [PDF]