Ordenances Fiscals

Informació

Data actualització 11/01/2017

Consulta aquí els models d'ordenances, aprovats per la Diputació de Tarragona, publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. L'Ordenança Fiscal General, l'Ordenança Fiscal Recàrrec IAE, l'Ordenança Fiscal Taxes, l'Ordenança Fiscal Preus Públics, l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis encomanats a BASE, l'Ordenança fiscal reguladora de la gestió censal de l'impost sobre activitats econòmiques i l'Ordenança Reguladora de Preu Públic.

Ordenances Fiscals Diputació de Tarragona 2017

  • Ordenança Fiscal General [PDF]
  • Ordenança Fiscal Recàrrec IAE [PDF]
  • Ordenança Fiscal Preus Públics [PDF]
  • Ordenança Fiscal Taxes [PDF]

Ordenances fiscals BASE 2017

  • Ordenança fiscal reguladora de les taxes per a la prestació de serveis encomanats a BASE [PDF]
  • Ordenança fiscal reguladora de la gestió censal de l'impost sobre activitats econòmiques [PDF]
  • Ordenança Reguladora del Preu Públic [PDF]