Patrimoni

Informació

Darrera actualització: 21/04/2017

Podreu trobar la informació sobre el Patrimoni de la Diputació de Tarragona (DT) amb els següents apartats: un Inventari A que recull tots els béns mobles i immobles de la DT; un Inventari B amb tots els béns mobles i immobles dels Organismes Autònoms de la DT (BASE i Patronat de Turisme); un Inventari C amb els béns mobles i immobles del patrimoni historicoartístic de la DT i, finalment, un Inventari E amb aquells béns que la DT té cedits a altres ens.
La informació s'agrupa en epígrafs segons la tipologia del bé i amb la subdivisió de les variacions que s'han produït al llarg de l'exercici (altes, baixes o modificacions).

Any 2017

 • Parc de vehicles de la Diputació 2017 [XLS]

Any 2016

 • Parc de vehicles de la Diputació 2016 [XLS]

Any 2015

 • Inventari de béns immobles de la Diputació de Tarragona [PDF]
 • Inventari tancament any 2015 volum I [PDF]
 • Inventari tancament any 2015 volum II [PDF]
 • Inventari tancament any 2015 volum III [PDF]
 • Inventari tancament any 2015 volum IV [PDF]
 • Inventari tancament any 2015 volum V [PDF]
 • Inventari tancament any 2015 volum VI [PDF]
 • Inventari tancament any 2015 volum VII [PDF]
 • Comprovació inventari en el canvi de Corporació 2015 [PDF]
 • Parc de vehicles de la Diputació 2015 [XLS]