Contractes subscrits

Diputació de Tarragona

A continuació trobareu informació sobre els contractes subscrits per la Diputació durant l'exercici 2018, inclosos els contractes menors. Data actualització: 04/06/2018

 • Contractes formalitzats Diputació 2018 [PDF]
 • Contractes formalitzats Diputació 2018 [XLS]
 • Contractes menors ordenats per adjudicatari.- Diputació 2018 [PDF]
 • Contractes menors ordenats per adjudicatari.- Diputació 2018 [XLS]
 • Contractes menors ordenats per data d'adjudicació.- Diputació 2018 [PDF]
 • Contractes menors ordenats per data d'adjudicació.- Diputació 2018 [XLS]
 • Estadístiques 2018.- 1r Trimestre [PDF]

BASE - Gestió d'Ingressos

Data actualització: 16/07/2018

 • Contractes formalitzats BASE-Gestió d'Ingressos 1r trimestre 2018 [PDF]
 • Contractes formalitzats BASE-Gestió d'Ingressos 1r trimestre 2018 [XLSX]
 • Contractes menors BASE-Gestió d'Ingressos 1r trimestre 2018 [PDF]
 • Contractes menors BASE-Gestió d'Ingressos 1r trimestre 201 [XLSX]
 • Estadístiques contractació BASE-Gestió d'Ingressos 1r trimestre 2018 [XLS]
 • Contractes formalitzats, menors, modificacions, pròrrogues i resolucions. 1er semestre 2018 [XLS]
 • Contractes formalitzats, menors, modificacions, pròrrogues i resolucions. 1er semestre 2018, gràfiques [XLS]

Patronat de Turisme

Data actualització: 03/05/2018

 • Contractes formalitzats [PDF]
 • Contractes formalitzats [XLS]
 • Contractes menors 2018 [PDF]
 • Contractes menors 2018 [XLS]
 • Estadístiques contractació 2018.- 1r Trimestre [PDF]
 • Estadístiques contractació 2018.- 1r Trimestre [XLS]