Butlletí dels Governs Locals i Europa

Informació

/

El 26 de març de 2013 els presidents de les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida van signar un conveni de col·laboració dirigit a internacionalitzar l’acció del món local  català i a l’obtenció de fons dels principals programes comunitaris mitjançant la publicació d’un butlletí informatiu quinzenal que servís per comunicar i sensibilitzar. Aprofitant la llarga experiència de treball en l’àmbit de les relacions internacionals de la Diputació de Barcelona durant aquests quatre anys de vigència del conveni s’han divulgat quinzenalment notícies procedents de les quatre demarcacions  en un projecte que ha aprofitat el treball en xarxa per rendibilitzar al màxim l’experiència internacional del territori.