Biblioteca i hemeroteca auxiliars

Informació

  • Descripció del servei: Consulta de llibres i revistes que es troben a l’Arxiu General.
  • Descripció del fons: L'Arxiu General disposa d'un fons bibliogràfic creixent d'uns 5.000 llibres, aproximadament, dels quals 3.000 estan catalogats amb el sistema decimal universal i la resta es troben en procés. Els registres del catàleg es poden consultar a les dependències de l'Arxiu. També es poden consultar les revistes enquadernades de publicacions locals de les comarques tarragonines que conserva l'Arxiu, com també, el seu inventari.
A qui es dirigeix: 
Als usuaris externs: ciutadans en general i administracions.